Previous Page  34 / 1160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 1160 Next Page
Page Background

1

2

3

5

4

1

2

3

4

Uitvoering

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Breedte mm

670

670

670

1070

1070

Uitrusting

Kast

Lade

Lade

Werkblad

Lade

Onderbouw

Wielen

Wielen

Wielen

Wielen

Voeten

K 520 108

K 520 109

K 522 496

K 520 110

K 522 497

798,–

831,–

881,–

891,–

985,–

STAWERKPLEK ERGOPLUS

®

Voor efficiënt kwaliteitsmanagement. Alle uitvoeringen met praktische

RasterPlan geperforeerde plaat voor de bevestiging van gereedschaphouders.

• baSiSFrame Van StaalProlelen met geÕntegreerDe kabelgeleiDing

• Plank kaSt en laDe Van kwaliteitSPlaatStaal

• Frame met PoeDercoating romP en legborDen in licHtgriJS 2!,

kaSt- laDeFronten en

geperforeerde platen gentiaanblauw RAL 5010

• werkblaD Van SPaanPlaat met kunStStoF coating

• alle elementen Per mm in Hoogte VerStelbaar

• laDen oP kogelgelagerDe teleScooPrailS

uittrekbaar DraagVermogen laDe kg met

beletterbare greePliJSt

• laDeHoogte ;

=

mm ; =

mm geScHikt Voor HangmaPPen

• kaSt en laDen aFSluitbaar met cilinDerSlot incl SleutelS

• ; - = met zwenkwielen Œ mm waarVan met rem ; = met StelScHroeVen

• ( X $

X

mm breeDte zie tabel

PASSENDE GEREEDSCHAPHOUDERS VINDT U

VANAF PAGINA 128.

PASSENDE GEREEDSCHAPHOUDERS VINDT U

VANAF PAGINA 128.

H x D mm

1730 x 500

Uitvoering

[1]

[2]

[3]

[4]

Breedte mm

500

500

1000

1000

Laden

1

1

met geperf. plaat

+

+

+

+

554,–

852,–

736,–

1102,–

met sleufplaat

+

+

+

+

549,–

854,–

738,–

1106,–

VERRIJDBARE WERKSTATIONS

)n moDulair SYSteem meXibel en VeelziJDig Met 2aSter0lan gePerForeerDe oF SleuFPlaten met een oF Drie

laden; voor elke taakstelling een perfecte oplossing.

• Frame Van StaalProlelen SlagVaSte en kraSbeStenDige kunStStoF coating gentiaanblauw 2!,

• werkblaDen en laDeblokken Van PlaatStaal licHtgriJS 2!,

• laDen met teleScooPrailS

uittrekbaar DraagVermogen laDe kg laDeHoogte

mm greePliJSt

met ScHriJFVlak

• boVenSte werkblaD Van multiPleX mm Dik

• onDerSte oPVangbak met aFrolranD

• zwenk- en bokwielen met maSSieF rubberen banDen zwenkwielen met rem

ALLE PRIJZEN IN € FRANCO HUIS

/ BLAUWE NO. = SNELLE LEVERING

BEDRIJFSUITRUSTING /

MATERIAAL EN GEREEDSCHAPSKASTEN

32

E882