Previous Page  990 / 1194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 990 / 1194 Next Page
Page Background

986

Multimeters

MultiMeter-Compact

Laserliner

Professionele multimeter met alle functies voor exacte elektronische

metingen

· Meet nauwkeurig spanning, stroom, weerstand, capaciteit, frequentie

en tastgraad

· Met automatische omschakeling tussen en handmatige voorselectie

van de bereiken

· Automatische doorgangstester

· Diodetestfunctie voor de functie- en polariteitsbepaling

· Geïntegreerde, contactloze spanningsindicator met akoestische,

optische en vibrerende waarschuwing

· Hoge meetresolutie voor de exacte bepaling van de verschillende

meetgrootheden

· Compacte, slagvaste behuizing met standvoet en soepellopende

keuzeschakelaar

· Groot, goed afleesbaar LC-display

artikelnr

993904000065

Temperatuurmeter

CondenseSpot Pro

Laserliner

Infrarood thermometer voor het lokaliseren van warmtebruggen en

condensatievocht

· Functies:Oppervlakte temperatuurOmgevingstemperatuurRelatieve

luchtvochtigheidTemperatuur van het dauwpunt

· Contactloze lokalisatie van warmtebruggendoor contactloze

temperatuurmeting enweergave van een lasercirkel

· Herkennen van gevarenpunten door conden-satievocht door middel

van dauwpuntbepaling.

· Peilen met lasercirkel: kenmerken de te metenpunten waardoor een

exacte peiling mogelijk is.

· De geintegreerde hygrometer: geeft boven-dien de relatieve

luchtvochtigheid aan en bere-kend de temperatuur van het dauwpunt.

· Het multifunctionele display: biedt voldoendeplaats voor alle

meetwaarden en een 'Dew bar'-weergave

· Min-/Max-/Avg-weergave: desgewenst wordtde kleinste, grootste of de

gemiddelde meet-waarde weergegeven

· Instelbare emissiecoefficient (0,01 - 0,99)

· Meetwaardeweergave kan van °C naar °Fworden omgeschakeld.

· Data hold: de laatste meetwaarde wordt kort-stondig opgeslagen.

· LCD backlight: verlicht LC-display

· Behuizing met slagvaste rubberlaag