Vereniging Sport en Gemeenten - Sportief participeren

3 Sportief participeren Bewegen en sporten is van onschatbare waarde voor een vitale, energieke en inclusieve samenleving. Meer dan 10 miljoen mensen doen in Nederland wekelijks aan sport. Tellen we daar de mensen bij op die zich voor de sport inzetten als vrijwilliger, betrokken ouders en diegenen die de sport beleven als supporter van een team, dan levert dat een enorme sportieve participatie op waar we trots op mogen zijn. Er resteert echter nog altijd een grote groep van on- geveer 7 miljoen mensen die niet of onvoldoende sportief participeert of beweegt. Willen we optimaal profiteren van de winst die voldoende sport en bewegen met zich meebrengt, dan moet we samen investeren om ook deze groep te faciliteren dan wel te verleiden om te kunnen sporten.Het vraagt om investeringen in vrijwilligers en professionals, sportaanbieders, sport- en beweegprogramma’s en sport en beweegvoorzieningen. Het vraagt om investeringen in het lokaal sportkapitaal . Dit om te komen tot een goed fundament wat bijdraagt aan sport en beweegparticipatie. Wanneer meer mensen gaan sporten en bewegen zorgt dat voor een bevolking die vitaler en gezonder wordt. 4 De SROI van sport en bewegen De SROI van sport en bewegen in Nederland is 2,51. De maatschappelijke opbrengsten zijn dus 2,51x zo hoog als de kosten; alle investeringen samen leveren maatschappelijke meerwaarde op. Meer hierover weten, bekijk dan het model . Als gemeenten vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen, sportief te laten participeren. Daarom investeren we in sport, namelijk zo’n 1,2 miljard euro op jaarbasis. We investeren in het menselijk kapitaal in de sport (vrijwilligers en professionals), in het beweegvriendelijk inrichten van de omgeving, in sport- en beweegvoorzieningen in de buurt, (sport)programma’s voor specifieke doelgroepen, sportaanbod in de wijk en veel meer. We zorgen ervoor dat sport op een kwalitatief goede en veilige manier beoefend kan worden, dat sport- en beweegmogelijkheden dichtbij zijn en toegankelijk voor iedere Nederlander. We mogen ons in Nederland dan ook gelukkig prijzen met een unieke infrastructuur

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkyMDEw